Poznajmy się!

Placówki AHOJ tworzy domowy Żłobek i nowoczesne Przedszkole Terapeutyczne. Naszym celem jest stworzenie miejsca, w którym zapewnimy wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze wzajemnej życzliwości i bezpieczeństwa. W placówkach AHOJ wspieramy talenty i rozbudzamy zainteresowania, a wszystko to w ścisłej współpracy z Rodzicami.

Nasze placówki stworzyliśmy w  styl marynistyczny. Łagodna kolorystyka z nad morza sprzyja koncentracji i tworzy warunki do prawidłowej stymulacji rozwoju. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i piękne zabawki. Nasz plac zabaw zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Co nas wyróżnia?

Skąd czerpiemy inspiracje ?

Przedszkole – nasz drugi dom

Nasza misja !

Żłobek i Przedszkole – nasz drugi dom

Misją naszych placówek jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków, by mogły się rozwijać na miarę indywidualnych możliwości i uzdolnień. Kładziemy nacisk na rozwój aktywności twórczej oraz zainteresowań, takich jak sport, teatr, muzyka, plastyka, literatura, języki obce czy taniec. Nasze Pociechy zdobywają umiejętności krytycznego myślenia, rozpoznawania emocji, współpracy, szacunku dla innych. 

W naszych placówkach kładziemy nacisk na:

  • zdrowie – uczymy naszych wychowanków, że zdrowa żywność może być bardzo smaczna,
  • samodzielność – doskonalimy u dzieci podstawowe umiejętności, takie jak ubieranie się, wiązanie butów, zapinanie guzików, by rozwijać ich koordynację ruchową,
  • bezpieczeństwo – dbamy o rozwój instynktu samozachowawczego dla zachowania bezpieczeństwa zdrowia i życia dzieci,
  • mądrość – uczymy logicznego myślenia poprzez zabawę,
  • osobowość – szanujemy osobowość każdego dziecka, kształtujemy poczucie własnej wartości i wiarę we własne możliwości. Uczymy krytycznego myślenia, współpracy, rozpoznawania emocji, szacunku dla innych.

Wasze opinie

Doskonała opieka!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit!

Piotr Nowak

Doskonała opieka!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit!

Piotr Nowak

Doskonała opieka!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit!

Lara Mal

Doskonała opieka!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit!

Piotr Nowak

Doskonała opieka!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit!

Piotr Nowak

Doskonała opieka!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit!

Lara Mal

Dowiedz się więcej