Żłobek

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej. Zapewniamy wszystkim dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w środowisku lokalnym w ścisłej współpracy z rodzicami i specjalistami.

Przedszkole